Общи условия

Този уебсайт е собственост и се управлява от името на С-Машини ЕООД.

Информация за нас

www.perkinsparts.bg е уебсайт, управляван от С-Машини ЕООД, което е публично дружество

Условия за използване на уебсайта

Това са условията за използване на този уебсайт. Моля, прочетете ги внимателно, тъй като чрез разглеждане и използване на този уебсайт вие посочвате, че ги приемате и сте съгласни да бъдете обвързани от тях. Можете да отпечатате тези условия, ако искате да запазите копие. Нашата Политика за поверителност определя как ще обработваме информацията за вас и също е част от тези условия.

Ако правите поръчки за каквито и да било стоки от този уебсайт (където тази функция е налична), покупката ви ще се урежда от нашите Общи условия за продажба.

Ако сте потребител, нищо при тези условия няма да засегне вашите законови права и ако някое от тези условия се счита за незаконно, невалидно или неприложимо по закон, то ще бъде изтрито от тези условия, но останалите условия ще останат и ще продължат да бъдат изпълними.

Достъп до нашия уебсайт

Ние си запазваме правото да ревизираме този уебсайт или да отнемем достъпа до част или изцяло по всяко време. Може също така да променяме тези условия от време на време, така че трябва да проверявате редовно, тъй като ще бъдете обвързани от всякакви промени от следващия път, когато влезете в уебсайта.

Публикуването или разпространението на информацията, съдържаща се на този уебсайт в, може да бъде ограничено съгласно закона.

Информация за акаунта и идентификация на потребителя

Когато е приложимо, вие носите отговорност да осигурите поверителността на вашия акаунт, идентификация на потребителя, парола или друга информация, предоставена като част от нашите процедури за сигурност. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се случват с помощта на вашия акаунт, идентификация на потребителя или парола, и признавате, че ние не носим отговорност пред което и да е лице за загуби или щети, които могат да възникнат в резултат на това, че не сте запазили сигурността на тази информация. Моля, уведомете ни незабавно, ако смятате, че вашата парола, идентификация на потребител или друга информация, предоставена като част от нашите процедури за сигурност, е станала известна на някой друг, или ако тази информация се използва или е вероятно да бъде използвана по неоторизиран начин .

Ние си запазваме правото да деактивираме всяка идентификация на потребител, акаунт или парола по всяко време, ако според нас не сте спазили някоя от разпоредбите на тези условия за използване.

Разчитане на информация на този уебсайт

Въпреки че сме положили разумни грижи, за да гарантираме, че информацията на този уебсайт е точна и актуална, не бива да разчитате на нея, тъй като тя се предоставя „каквато е“ и само за насоки. Ние и свързаните с нас компании не даваме никакви гаранции от какъвто и да е вид (изразени или подразбиращи се) относно или приемаме отговорност за (във всеки случай, доколкото е разрешено от закона), точността, пълнотата, валутата или надеждността на каквато и да е информация на този уеб сайт.

Информацията, съдържаща се на този уебсайт, не предвижда да предоставя никакви финансови, инвестиционни или други професионални съвети и не се счита за предложение или предоставяне на финансови, инвестиционни или други професионални съвети по какъвто и да е начин. Препоръчваме ви да получите независим съвет от квалифициран финансов съветник, преди да вземете решение за инвестиция.

Нашата отговорност

Материалите, показани на този уебсайт, се предоставят без никакви гаранции, условия или гаранция и ние не поемаме отговорност за:

а) икономическа загуба (примери за това са загуба на приходи, данни, печалби, договори, бизнес или очаквани икономии),

б) бизнес загуби или разходи,

в) загуба на репутация

 г) непряка загуба или повреда,

което произтича от вашето разчитане или използване на уебсайта (с изключение на всяко вземане, произтичащо от всякакви покупки, които правите, които ще се уреждат от нашите Общи условия за продажба).

Вируси и хакване

Не можем да гарантираме скоростта или сигурността на този уебсайт и няма да носим отговорност пред Вас за евентуални загуби или щети, причинени на Вашето компютърно оборудване, програми или данни, възникнали в резултат на наличието на вируси, електронни грешки, троянски коне или друг технологично вреден материал, който може да зарази компютъра Ви поради използването на този уебсайт.